O udruzi

Altruizam je ponašanje kojem je cilj pomaganje drugome bez očekivanja ikakve nagrade.

Altruističko se ponašanje smatra nesebičnim, jer osoba interese drugih stavlja ispred vlastitih interesa. Altruistični postupci su svjesni i sadrže namjeru da se nekome pomogne i zahtijevaju određeno žrtvovanje ili odricanje.

Altruizam je suprotnost egoizmu, suprotnost sebičnosti.

Misija udruge Altruizam poticanje je, promicanje, unapređenje i integriranje vrline altruizma – stavljanje dobrobiti drugih ispred vlastite dobrobiti – u sve aspekte društva, a posebno u vođenje i organiziranje ljudi, ljudski rad, učenje i razvoj, komunikaciju, odnose i suradnju, u međuljudske razmirice i društvene nejednakosti, kulturno-umjetničke, sportske, znanstvene, tehničke i ostale stvaralačke izričaje, odmor i rekreaciju, kao i u odnos prema svim živim bićima i životnoj sredini. Udruga vrlinu altruizma vidi kao univerzalno obilježje ljudskog uma, kao potencijal koji je prisutan u baš svim ljudskim aktivnostima, te ga u tim aktivnostima želi poticati, njegovati, snažiti i time doprinositi rješavanju ekonomskih, ekoloških, kulturnih i duhovnih izazova suvremenog doba. Uporište za to pronalazi kako u suvremenim znanstvenim istraživanjima vrlina ljudskog uma, tako i u tekovinama svih svjetskih kontemplativnih tradicija, opisanim u brojnim knjigama od kojih kao svoj svojevrsni manifest izdvaja knjigu Altruizam Matthieu Ricarda, svjetski poznatog znanstvenika-meditatora, popularizatora rada na razvoju najuzvišenijih čovjekovih kvaliteta i utemeljitelja dobrotvorne udruge Karuna-Shechen.

altruism-cover Knjiga “Altruizam” autora Matthieu Ricarda

portrait_de_matthieu_ricard Matthieu Ricard, autor

Aktivnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:

 • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, napose cjeloživotnog učenja, obrazovanja odraslih, osobnog i duhovnog razvoja te obrazovanja za demokratsko građanstvo,
 • Razvoj i promicanje znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM područja), kreativnosti, stvaralaštva i inovatorstva – posebno kod mladih,
 • Razvoj i promicanje dobrog upravljanja, razvoja menadžmenta i organizacija, održivog gospodarskog razvoja, turizma, civilnoga društva te socijalnog poduzetništva,
 • Razvoj i promicanje zdravog, skladnog života, tjelesne aktivnosti, igre, sporta i rekreacije,
 • Podizanje svijesti o potrebi očuvanja prirodne baštine, smanjenja otpada, povećanja recikliranja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 • Prevencija nasilja i diskriminacije, promicanje nenasilja, uključivosti, mirenja, društvene solidarnosti, volonterstva i interkulturalnog dijaloga te vjerskih i manjinskih prava i sloboda,
 • Promicanje, razvoj i suradnja na područjima: demokratska tranzicija, infrastruktura, mir i sigurnost, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova, smanjenje siromaštva, zaštita okoliša i prirode, humanitarna pomoć, međunarodna prijateljstva te unapređenje zdravlja,
 • Humanitarna i psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih i ranjivih skupina,
 • Organizacija skupova, škola, kongresa, seminara, usavršavanja, okruglih stolova, edukativnih i informativnih kampanja, radionica, tribina, susreta i priredbi usmjerenih ostvarivanju ciljeva Udruge, kao i sudjelovanje na istima,
 • Razvijanje i provođenje programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi rada Udruge,
 • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, knjiga i časopisa, proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičkih rasprava u medijima te umrežavanje i međunarodna suradnja u području djelatnosti Udruge.

ISOD Škola obrazovni je program udruge usmjeren na razvoj i promicanje dobrog upravljanja, razvoja menadžmenta i organizacija te održivog gospodarskog razvoja. Započela je s radom 2012. godine i do danas je odškolovala 9 generacija polaznika. Alumni zajednica čini više od 200 profesionalaca koji djeluju u regiji središnje i jugoistočne Europe. Škola je začeta je na poticaj američkog Društva za organizacijsko učenje (eng. SoL, Society for Organizational Learning), Europskog vijeća za mentorstvo i coaching, te Integral Incubatora (organizacije američkog filozofa Kena Wilbera), kao forum za regionalnu suradnju i – ponajviše – razmjenu stručnih znanja i iskustava.

Terra Magica Immersion je program usmjeren na razvoj kreativnosti, sklada duha i tijela te kultiviranja kontemplativnih praksi u svakodnevnom životu. Međunarodnog je karaktera, okupljajući polaznike iz cijelog svijeta, a utemeljen je u likovnoj umjetnosti kao stvaralačkom izričaju te na praksi prisustva dr. Otta Scharmera, predavača na Massachussetts Institute of Technology: djelovanju koje obilježavaju um, srce i volja otvoreni za budućnost u nastajanju.

PODACI O UDRUZI:

 • Naziv: Altruizam
 • Engleski naziv: Altruism
 • Adresa sjedišta: Augusta Šenoe 8a, Brezje, HR-10431 Sveta Nedelja
 • Matični broj (NKD): 5215633
 • OIB: 70021290690
 • Registarski broj upisa udruge: 01003537
 • Godina osnutka: 2020.
 • Datum upisa: 02.01.2020.
 • RNO broj: 0446327
 • Osoba ovlaštena za zastupanje: Ivan Miljan, predsjednik
 • Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 • IBAN: HR4824840081135157796
 • SWIFT: RZBHHR2X
 • Broj računa: 1135157796