Site icon Altruizam

O udruzi

Altruizam je ponašanje kojem je cilj pomaganje drugome bez očekivanja ikakve nagrade.

Altruističko se ponašanje smatra nesebičnim, jer osoba interese drugih stavlja ispred vlastitih interesa. Altruistični postupci su svjesni i sadrže namjeru da se nekome pomogne i zahtijevaju određeno žrtvovanje ili odricanje.

Altruizam je suprotnost egoizmu, suprotnost sebičnosti.

Misija udruge Altruizam poticanje je, promicanje, unapređenje i integriranje vrline altruizma – stavljanje dobrobiti drugih ispred vlastite dobrobiti – u sve aspekte društva, a posebno u vođenje i organiziranje ljudi, ljudski rad, učenje i razvoj, komunikaciju, odnose i suradnju, u međuljudske razmirice i društvene nejednakosti, kulturno-umjetničke, sportske, znanstvene, tehničke i ostale stvaralačke izričaje, odmor i rekreaciju, kao i u odnos prema svim živim bićima i životnoj sredini. Udruga vrlinu altruizma vidi kao univerzalno obilježje ljudskog uma, kao potencijal koji je prisutan u baš svim ljudskim aktivnostima, te ga u tim aktivnostima želi poticati, njegovati, snažiti i time doprinositi rješavanju ekonomskih, ekoloških, kulturnih i duhovnih izazova suvremenog doba. Uporište za to pronalazi kako u suvremenim znanstvenim istraživanjima vrlina ljudskog uma, tako i u tekovinama svih svjetskih kontemplativnih tradicija, opisanim u brojnim knjigama od kojih kao svoj svojevrsni manifest izdvaja knjigu Altruizam Matthieu Ricarda, svjetski poznatog znanstvenika-meditatora, popularizatora rada na razvoju najuzvišenijih čovjekovih kvaliteta i utemeljitelja dobrotvorne udruge Karuna-Shechen.

Knjiga “Altruizam” autora Matthieu Ricarda

Matthieu Ricard, autor

Aktivnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:

ISOD Škola obrazovni je program udruge usmjeren na razvoj i promicanje dobrog upravljanja, razvoja menadžmenta i organizacija te održivog gospodarskog razvoja. Započela je s radom 2012. godine i do danas je odškolovala 9 generacija polaznika. Alumni zajednica čini više od 200 profesionalaca koji djeluju u regiji središnje i jugoistočne Europe. Škola je začeta je na poticaj američkog Društva za organizacijsko učenje (eng. SoL, Society for Organizational Learning), Europskog vijeća za mentorstvo i coaching, te Integral Incubatora (organizacije američkog filozofa Kena Wilbera), kao forum za regionalnu suradnju i – ponajviše – razmjenu stručnih znanja i iskustava.

Terra Magica Immersion je program usmjeren na razvoj kreativnosti, sklada duha i tijela te kultiviranja kontemplativnih praksi u svakodnevnom životu. Međunarodnog je karaktera, okupljajući polaznike iz cijelog svijeta, a utemeljen je u likovnoj umjetnosti kao stvaralačkom izričaju te na praksi prisustva dr. Otta Scharmera, predavača na Massachussetts Institute of Technology: djelovanju koje obilježavaju um, srce i volja otvoreni za budućnost u nastajanju.

PODACI O UDRUZI:

Exit mobile version