Site icon Altruizam

Natječaj za stipendije

ISOD – Integralna škola organizacijskog razvoja osigurala je dvije stipendije za generaciju 2020/2021 koja započinje s obrazovanjem 17.9.2020., namijenjene nastavnicima koji rade s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i koji će stečenim kompetencijama pružati specijalizirane organizacijske savjete projektu “Škola za život”.

Stipendije su namijenjene potpori i unapređenju sustava javnog obrazovanja unutar projekta Kurikularna reforma – Škola za život, za skupinu učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Stipendija će se dodijeliti u koordinaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a namijenjena je podizanju kompetencija stipendista u području organizacijskog razvoja i mentorstva, kako bi isti mogli pružati visokospecijaliziranu potporu i savjetovanje u sklopu projekta “Škole za život”.

Osobe koje se mogu kvalificirati za dodjelu stipendije su:

“Škola za život” naziv je eksperimentalnog programa čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U “Školi za život” sudjeluje 48 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj.  Eksperimentalni program provodi se u 1. i 5. razredu osnovnih škola te u 7. razredu za predmete biologija, kemija i fizika. U srednjim se školama provodi u 1. razredu gimnazije u svim predmetima te u 1. razredu četverogodišnjih strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima.

Cilj eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na sljedeće ciljeve:

  1. povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema;
  2. povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja i nastavnika.

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama skupina je koju projekt “Škola za život” mora adresirati na specifične načine i ne može se podvesti pod organizacijske, kurikularne i metodološke oblike namijenjene širokoj bazi ostalih učenika. Primjerice, u slučaju darovitih učenika, potrebno je razraditi procese njihovog uočavanja, utvrđivanja, poticanja i praćenja na način koji će biti adekvatan ciljevima kurikularne reforme. Ovi procesi moraju biti potom prevedeni u formalizirane organizacijske oblike i kulturu/kontekst. Učenici s posebnim potrebama iziskuju prilagođene uvjete školovanja i programe prilagođene njihovim sposobnostima i interesima, ali jednako je tako potrebno adresirati organizacijske specifičnosti ustanova nadležnih za njihovo obrazovanje. To, primjerice, obuhvaća prilagodbu nastavnika u radu s ovim učenicima kroz: (re)definiranje pogleda nastavnika na utjecaj koji ima na razvoj djece; (re)definiranje pogleda na utjecaj koji rad nastavnika ima na njihov vlastiti razvoj; kako promjena tog pogleda na vlastiti rad utječe na motivaciju nastavnika i na entuzijazam s kojim rade; kako se ti nastavnici nose sa specifičnim stresovima koji proizlaze iz posla koji obavljaju, itd.

Cilj stipendije je upoznati stipendiste s ključnim organizacijskim konceptima i konceptima razvoja i mentorstva, kako bi ih potom integrirali sa svojim iskustvima u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i tako stečenim interdisciplinarnim kompetencijama mogli pružati stručne savjete u organizacijsko-kurikularnim pitanjima projekta “Škola za život”.

Unapređujući na visoko-prilagođeni način organizacijske procese, kulturu i kurikulum unaprijedit će se kvaliteta ne samo odgoja i obrazovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, već i kvaliteta njihova cjelokupnog života.

Dvije stipendije biti će dodijeljenje prije početka programa, s 31. kolovoza 2020. kao konačnim rokom za podnošenje prijava i 9. rujna 2020. kao konačnim rokom za donošenje odluka o odabiru stipendista.

Zainteresirane osobe koje zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije mogu poslati prijavu na e-mail adresu:

Prijave će se pregledavati redoslijedom zaprimanja i evaluirati u odnosu na gore navedene kriterije. Povjerenstvo udruge i Škole obaviti će razgovor s kvalificiranim kandidatima, te potom donijeti odluku i o njoj obavijestiti kandidate.

Exit mobile version